Βόλος, ο κόσμος της εργασίας.

DOI

Ο Βόλος ήταν από τα τέλη του 19ου αιώνα μια «εργατούπολη» και γενέτειρα, στις αρχές του 20ου αιώνα, του ελληνικού εργατικού κινήματος. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 αποτέλεσε πόλο έλξης για εσωτερικούς μετανάστες από την επαρχία σε αναζήτηση απασχόλησης. Η βιομηχανική εργασία, αλλά και η αποβιομηχάνιση των δεκαετιών του 1970 και 1980 σημάδεψαν την πόλη. Η έρευνα, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν 18 συνεντεύξεις, είχε σκοπό να διερευνήσει τα ατομικά και συλλογικά βιώματα των εργαζομένων.

Non-probability: Availability

Face-to-face interview

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/Z1DIDC
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b1362b59f348a7817161d9fb1c42a82279a451c43d32a04bc04d28b949c3311c
Provenance
Creator Βαν Μπούσχοτεν, Ρίκη
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Βόλος, Μαγνησία, Θεσσαλία; Greece