170706-76 Grønninghoved

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: MKH 500x1-8: Opsamlede flintredskaber, fundet ca. 1960, fra boplads, neolitikum, Abel Sørensens samling - plads nr. 31/32/33/34. 1960 : MKH 500x1-8: Opsamlede flintredskaber, fundet ca. 1960, fra boplads, neolitikum, Abel Sørensens samling - plads nr. 31/32/33/34.1985 : MKH 500x1-8: Opsamlede flintredskaber, fundet ca. 1960, fra boplads, neolitikum, Abel Sørensens samling - plads nr. 31/32/33/34.1985-07-26: Fundanmeldelse indsendt til N01. Jvf. MKH 500x1-8.1960 : MKH 500x1-8: Opsamlede flintredskaber, fundet ca. 1960, fra boplads, neolitikum, Abel Sørensens samling - plads nr. 31/32/33/34.1985 : MKH 500x1-8: Opsamlede flintredskaber, fundet ca. 1960, fra boplads, neolitikum, Abel Sørensens samling - plads nr. 31/32/33/34.1985-07-26: Fundanmeldelse indsendt til N01. Jvf. MKH 500x1-8.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/116682/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/116682
Provenance
Creator Museet på Koldinghus
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Grønninghoved
Temporal Coverage 3950 BC - 1701 BC; Stenalder; AYXX