Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1590

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1590.1 en 1590.2.

1590.1 De geïnterviewde vertelt over zijn achtergrond, hij groeide op te West-Java. Vervolgens schetst hij een beeld van de Japanse inval en de bezettingstijd. De geïnterviewde kwam in het Kramat-kamp en later in het Tjideng-kamp.

1590.2 De geïnterviewde vertelt verder over zijn kamptijd. Hij kwam voor de bevrijding eerst nog in Grogol terecht en vervolgens in Tjimahi. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de bersiap in Batavia. In 1946 vertrok hij naar Nederland. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn samenwerking met Indonesiërs en de politiek van Soekarno, zoals hij dit ervoer midden jaren '60.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x62-ajf4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dxp6-x1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51240
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Batavia; Pladjoe; West-Java; Noord-Sumatra