Vegetation and ecology of tidal marshes in the Zwin (Knokke-Heist, West-Vlaanderen)

Overview of vegetation and associated soil physicochemical properties in the Zwin. The data were digitized by VLIZ from the original report: Van den Balck, E. (1994). Vegetatiekundige en ecologische studie van de slikken en schorren in het Zwin (Knokke-Heist, West-Vlaanderen). MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. VI, 167, maps, ill. + 32 p. appendices pp.

Identifier
Source https://data.blue-cloud.org/search-details?step=~0123CDD16ED6E007715571B5C7C9135215173F677DE
Metadata Access https://data.blue-cloud.org/api/collections/3CDD16ED6E007715571B5C7C9135215173F677DE
Provenance
Publisher Blue-Cloud Data Discovery & Access service; EurOBIS - EMODnet Biology
Contributor Flanders Marine Institute (VLIZ); Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium Plantkunde
Publication Year 2024
OpenAccess true
Contact blue-cloud-support(at)maris.nl
Representation
Discipline Marine Science
Spatial Coverage (3.630W, 51.420S, 3.630E, 51.420N)