Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1174

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1174.1 en 1174.2.

1174.1 Na de oorlog meldt de geïnterviewde zich in Eindhoven om naar Australië te gaan. Er volgt een chaotische en gevaarlijke tijd in Batavia.De geïnterviewde is uiteindelijk als ambtenaar werkzaam in Indië. De geïnterviewde gaat in op de onrust in het gebied en gaat in op de veranderingen door de overdracht.

1174.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek in meer detail over zijn werkzaamheden in Australië en over zijn motivatie. Het uitroepen van de Republiek overvalt hem, hij is met idealistische ideeën naar Indië vertrokken en wil graag helpen met de opbouw van het land. Hij wil graag als BB-ambtenaar in Indië aan de slag. De geïnterviewde schetst een beeld van zijn leven in de jaren 50 in Indië.

De echtgenote van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1175. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z9m-cfe8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qb8g-ie
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48313
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië