Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1974

De geïnterviewde was beroepsofficier bij de Marine. Hij vertelt over het werk op een mijnenveger en beschrijft de situatie in Indië die hij van een afstand meemaakte. Na terugkeer in Nederland vertrok de geïnterviewde naar Nieuw-Guinea. Veel partijen bemoeiden zich met het beleid op Nederlands-Nieuw-Guinea. Hij ergerde zich aan de politieke missies vanuit de Tweede Kamer. Problemen ontstonden met betrekking tot de verschillende interpretaties van het gebruik van de schaarse vruchtbare gronden tussen de Nederlandse regering en de Papoea's. De geïnterviewde beschrijft de politieke ontwikkelingen naast de ontwikkelingen in de industrie op Nieuw-Guinea.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrp-cbzw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8lnq-vr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47208
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea