Nationaal Sportonderzoek 2014

Het Nationaal Sport Onderzoek is opgezet als een kwantitatief online onderzoek met als doel: Inzichtelijk maken van diverse aspecten van sportbeoefening en -betrokkenheid van de Nederlandse bevolking, zodat het Mulier Instituut haar doelstellingen kan realiseren. Het Nationaal Sport Onderzoek wordt sinds 2005 uitgevoerd. De veldwerkpartner tot en met 2013 is onderzoeksbureau GfK. De huidige meting in het voorjaar van 2014 is uitgevoerd in samenwerking met marktonderzoekbureau MarketResponse.

Het onderzoek betreft een verzameling van onderwerpen met als centraal thema sport:

Bekendheid van sport en bewegen in de buurt Nationale sportweek Zwem/avondvierdaagse Olympische (winter) spelen 2014: attitude, mate van volgen Bekendheid EK vrouwenvoetbal 2017 in Nederland

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bf-uqss
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hh02-fr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65405
Provenance
Creator Dool, R van den
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SAV; PDF
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland