Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 05

De geïnterviewde vertelt over zijn leven als kind en over de adat. Hij maakt kennis met coöperaties. Hij volgt een opleiding tot bosopziener, en vertrekt naar Kota Radja om daar te werken als calculator bij een import en exportmaatschappij. Vervolgens werkt hij bij een kantoor voor algemene personeelszaken en daarna bij een scheepswerf in Manokwari. Hij vertelt over de Papuanisering en streekraadvorming.

Hij gaat in het kader van de Papuanisering in 1961 naar Nederland. Daarna krijgt hij de gelegenheid om naar Jakarta te gaan en enkele maanden daarna gaat hij weer naar Papua. Hij heeft geen vertrouwen in de relatie met Indonesië.

In december 1962 wil hij via Papoea Nieuw Guinea naar Nederland. Hij wordt door Australiërs teruggebracht naar Nieuw Guinea. Hij vertrekt daarna naar Manokwari en vervolgens naar Nederland. Hij vertelt over zijn verblijf in Nederland en hoe hij werd ontvangen.

De geïnterviewde maakte deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van een migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xqq-4n37
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-26z-7ox
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41201
Provenance
Creator Stichting PACE ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Papua Erfgoed
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/pdf; text/doc
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Waropen; Middelsum; Kotaraia; Biak; Manokwari; Arnhem; Hollandia; Kotaraja; Engros; Groningen; Jakarta; Skow