Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2009

Aineisto käsittää Suomen kuntien kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten vuoden 2009 jäseniä koskevia kysely- ja rekisteritietoja. Aineistoon on yhdistetty kunnansihteereiltä kerättyjä, luottamushenkilöiden valtuusto-/hallitusjäsenyyttä kuvaavia tietoja sekä heitä koskevia rekisteritietoja oikeusministeriön ehdokasrekisteristä. Valtuutetuista ja kunnanhallituksen jäsenistä on koottuna tiedot siitä, onko luottamushenkilö ollut ehdokkaana kuntavaaleissa vuonna 2008, mikä tämän puolue tai valitsijayhdistys oli, mikä on luottamushenkilön asema valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnassa, onko luottamushenkilöllä aiempaa kokemusta kunnallisista luottamustehtävistä sekä mikä hänen työnantajasektorinsa on. Valtuuston puheenjohtajista on lisäksi kirjattu tiedot siitä, toimivatko he ensi kertaa valtuuston, hallituksen tai lautakunnan puheenjohtajistossa vai oliko heillä aiempaa kokemusta näistä luottamustoimista. Luottamushenkilöistä koottuja rekisteritietoja ovat europarlamentaarikkona toimiminen, kansanedustajana toimiminen, kuntavaaleissa annetut äänet, vaalien vertausluku, vaalipiiri, tieto valinnasta kunnanvaltuustoon ja valtuustovuosien määrä. Taustamuuttujina aineistossa ovat tieto valtuustoon ja/tai hallitukseen kuulumisesta, kunta, kuntamuoto, maakunta, seutukunta, lääni, kunnan kieli, sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli ja kansalaisuus.

The dataset contains survey and register data regarding the members of municipal councils and municipal boards in 2009. The dataset includes data collected both from municipal secretaries and the election data system of the Ministry of Justice. The survey data chart the following information on the members of municipal councils and municipal boards: whether the elected official had been a candidate in municipal elections in 2008 and what their political party had been, position in the council or the board, previous experience of municipal positions of responsibility, and employer sector. Further, data on council chairpersons included whether they were chairpersons for the first time or had previous experience. Register data comprise the following variables: whether the elected official had been an MP or a member of the European Parliament and whether he/she had been selected in the municipal council in the municipal elections, number of votes received in the elections, comparative index assigned in the elections, electoral district, and number of years in the council. Background variables included, among others, membership of a municipal council or a municipal board, name of the municipality, gender, year of birth, mother tongue, and nationality.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: sähköpostilomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Email

Self-administered questionnaire: E-mailSelfAdministeredQuestionnaire.Email

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018042618933
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=15fdab790b0435fd0cbf5d75498f619a560311f085f49b354b4dba8d7cfe87a7
Provenance
Creator Piipponen, Sirkka-Liisa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland