Perhehaastattelut lasten kännykän käytöstä 1997

Tutkimuksessa selviteltiin laajasti perheiden matkapuhelinten käyttöä ja matkapuhelinkulttuuria. Aineisto koostuu 31 perheen haastattelusta, jotka on tehty eri puolilla Suomea. Haastatteluissa keskusteltiin laajasti kännyköiden käytöstä ja matkapuhelinkulttuurista. Haastateltavat kertoivat, ketkä perheenjäsenet käyttivät kännykkää, millaista oli tavallinen käyttö, kuinka matkapuhelimen hankintaan oli päädytty, kuinka puhelinlaskun kokoa rajoitettiin. Samoin he kertoivat esimerkiksi milloin pitivät matkapuhelinta mukana, millaisia puhelimen ominaisuuksia he käyttivät ja toivoivat, mitä he ajattelivat operaattoreista ja puhelinten hinnoista ja kuinka ympäristö suhtautui puhelimen käyttöön. Lisäksi haastateltavat kertovat vapaasti myös perheestään, työstään ja elämästään. Haastateltavina olivat perheen vanhemmat ja teini-ikäiset lapset, joiden haastattelut tehtiin yksittäin. Aineisto on yhteismitaltaan noin 765 sivua, ja yksi haastattelu on keskimäärin 24,6 sivun mittainen. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

The survey charted the use of mobile phones in Finnish families and among children in particular. The archived material consists of family interviews conducted in 1997. Topics included the role of mobile communication in families and children's mobile phone use. The dataset consists of 31 interviews. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotantaNonprobability

Non-probabilityNonprobability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2196
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d2784b7fc6c1d5c51b9106d38e90e973bab4f8a3b4ae1d0aa22276d04b2c89b8
Provenance
Creator Kasesniemi, Eija-Liisa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland