Environment and Climate Change in My Life 2010-2011: Writing Competition

DOI

Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'. Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin liittyvistä arkisen elämän omakohtaisista kokemuksista ja käsityksistä. Kirjoittaa sai vapaamuotoisesti kullekin parhaiten sopivalla tyylillä. Vastausvaihtoehtoja annettiin kaksi, omaelämänkerta ja päiväkirja. Mahdollista oli kirjoittaa myös molemmat. Kirjoituskutsua levitettiin sekä sähköisenä että paperisena. SKS tiedotti kirjoituskilpailusta mm. verkkosivuilla ja lehdessään. Tutkimushankkeiden toimesta kirjoituskutsusta tiedotettiin mm. kirjastojen ilmoitustauluilla, sähköpostilistoilla ja Facebook-sivustolla. Kirjoituskutsua jaettiin myös kahdessa ostoskeskuksen järjestämässä ympäristötapahtumassa. Lisäksi kirjoituskilpailua käsittelevä lehtijuttu julkaistiin kaupunkilehdessä. Aineiston sisältämät tekstit ovat monimuotoisia. Mukana on mm. elämänkertoja, päiväkirjoja, proosaa, runoja sekä erilaisia raportteja ja opinnäytteitä. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta tekstit ovat pituudeltaan yhden ja kymmenen sivun väliltä. Osa aineiston teksteistä sisältää myös kuvia tai omia piirroksia. Kilpailuun lähetettiin tekstejä niin paperisena kuin myös sähköisessä muodossa. Kaikki käsinkirjoitetut tekstit on myöhemmin muutettu tietokoneluettavaan muotoon. Aineistosta on tuotettu myös html-hakemisto, jonka avulla kirjoituksia on helppo selata. Html-versioista puuttuvat teksteihin mahdollisesti liitetyt kuvat, jotka ovat nähtävissä ainoastaan rtf-versioissa.

The data consist of 81 texts sent to a national writing competition 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni [Environment and Climate Change in My Life]' conducted by the Finnish Literature Society (SKS). People were asked to write about their own experiences and ideas relating to climate change and environmental issues in the form of an autobiography or diary, or both. The texts are in Finnish. Themes explored included: thoughts upon first hearing about climate change, significance of environment and nature, events and information that have affected the respondent's thinking about environment issues, contradictions in and frustrations with these issues, impact of the respondent's lifestyle on environment and climate change, and own efforts to act in environmentally friendly ways. The competition announcements were published in digital and paper form on web pages, e-mail lists, notice boards, newspapers and events. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirjaSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Self-administered writings and/or diariesSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2759
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2759
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201507162581
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202204274030
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2e3fd8bab865682d18345370b9fecd3a4388b9b2dddfd11bf3f117033059c15e
Provenance
Creator Vehviläinen, Marja; Toivo, Miia; Häikiö, Liisa; Marjeta, Anna-Laura; Åkerman, Maria; Uotinen, Johanna; Peltola, Taru; Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto; Finnish Literature Society (SKS). Folklore Archives
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland