Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1996

DOI

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös miten hyvin tai huonosti hallitus on onnistunut tehtävissään ja mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla on puolueille. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin usealla kysymyksellä. Tiedusteltiin minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi ja miksi, jos eduskunta- tai kunnallisvaalit olisivat nyt ja mitä hän äänesti vuoden 1995 eduskuntavaaleissa. Lisäksi tiedusteltiin aikooko vastaaja äänestää lokakuun kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa ja ketä hän äänestäisi, jos europarlamenttivaalit olisivat nyt. Vastaajilta kysyttiin edelleen miten he menettelivät vuoden 1994 lokakuun kansanäänestyksessä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi. Tutkimuksessa on myös useita kysymyksiä poliittisesta mainonnasta. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

The survey studied public opinion on major political parties in Finland. The respondents were asked how favourably or negatively the view the Centre Party of Finland, the Finnish Social Democratic Party, the National Coalition Party, the Left Alliance and the Green League. A number of attributes and characteristics were listed and the respondents were asked to which party they could be applied. Opinions on government performance and the significance of the party leader to the party were assessed. There were several questions about voting behaviour. The respondents were asked for what party or group they would vote, and why, if the elections were held at that time. It was also asked if the respondents intended to vote in the municipal elections and European Parliamentary elections in October and for whom they would vote if the elections were held at that time. The respondents' voting behaviour in the 1994 referendum on Finland's EU membership was charted. A number of questions covered opinions on political advertising. In addition, the respondents were asked whether they did the shopping and cooking in the household. Background variables included, among others, the respondent's gender, year of birth, marital status, age of the children, gross annual income, municipality type, province of residence, basic and vocational education, economic activity, ownership of consumer durables, industry of employment, employer type, trade union membership, mother tongue, which party R voted for in the 1995 parliamentary elections, social class, and self-placement on the left-right axis.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.2870/15899
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1032
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f971fa544f23ec869ddddba093744461644cc8e80af8eeb119687aea8d19bec7
Provenance
Creator Suomen Gallup; Gallup Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2000
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland