040319-92 Teglovnsmarken

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1989-08-31: Besigtigelse af det formodede sted for lergravene til den syd for liggende og i 1925 fundne og af NM 1943 besigtigede teglovn (sb. 91). Imidertid intet spor efter lergrave.1989-09-08: Efter traditionen findes her lergravene til den middelalderlige teglovn sb. 91.1989-08-31: Besigtigelse af det formodede sted for lergravene til den syd for liggende og i 1925 fundne og af NM 1943 besigtigede teglovn (sb. 91). Imidertid intet spor efter lergrave.1989-09-08: Efter traditionen findes her lergravene til den middelalderlige teglovn sb. 91.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/126891/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/126891
Provenance
Creator Museum Vestsjælland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Teglovnsmarken
Temporal Coverage 1067 AD - 1535 AD; Middelalder; DXXX