060106-75 Hyldegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 : Sprængt.1881 : Tæt nordøstlig fra Gaarden er der en lille Granitbakke, og paa en af Klippefladerne er der skaalformede Fordybninger - meget tydelige og tilsyneladende ordnet i to Halvkredse [skitse].

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/892/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/892
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Hyldegaard
Temporal Coverage 1100 BC - 501 BC; Bronzealder; BYXX