Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1128

De geïnterviewde vertelt over haar jeugd die ze deels in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog doorbracht. De geïnterviewde zette zich in om Indië te helpen. Ze behoorde tot het VK-KNIL. Ze vertelt over de brigade van de Rode Olifant. De geïnterviewde had een druk bestaan. Inmiddels was zij getrouwd. De militaire rang van haar man gaf haar ook een bepaalde status. Vrouwen onder elkaar verrichtten hand- en span diensten. Terugkeer naar Nederland was moeilijk voor de geïnterviewde, zij voelt zich meer Indisch dan Nederlands.

De echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1127. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zeg-xw5p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jjka-f5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47765
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nederland