Finnish Local Government Barometer 1994: Inhabitants

DOI

Kuntalaisilta kysyttiin mm. erilaisten kunnallistalouden parannuskeinojen hyväksyttävyyttä sekä minkä kunnallisten tehtävien menoista voitaisiin säästää tarvittaessa. Toisaalta haluttiin selvittää, missä palveluissa ja tehtävissä kuntalaiset ovat havainneet säästöjä toteutetun. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan, miten kunnallisten palvelut ovat yleisesti kehittyneet eräissä suhteissa parin viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vielä kysyttiin, mitä palveluita vastaaja on perheineen tarvinnut tai käyttänyt. Heiltä kysyttiin myös, mitkä palvelut ehdottomasti kuuluvat kunnan tehtäviin ja toisaalta, mitkä kunta voisi jättää valtion, yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten itsensä hoidettaviksi. Suhtautumista kuntaliitoksiin ja kunnanjohtajien ja johtavien virkamiesten virkojen määräaikaisuuteen ja valintatapaan tiedusteltiin myös. Taustamuuttujia olivat asuinkunta, paikkakuntatyyppi, vastaajan ammattiryhmä, työnantajatyyppi, sukupuoli, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, työelämään osallistuminen, asuinlääni, elämänvaihe ja puoluekanta sekä hänen perheensä tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä.

In this survey, the respondents were asked to assess different means of improving the financial situation of Finnish municipalities. They estimated which public services and duties could be subjected to retrenchment if the municipalities were to cut down expenses, where economic measures had already been taken, and how the public services in general had developed during the past two years. In addition, they were asked which services they and their families had needed or used. The respondents then stated which services should be provided by the municipality, and which could be provided by, for example, the state, private enterprises, organisations, or the citizens themselves. In addition, the respondents were monitored on attitudes towards the consolidations of municipalities. They were also asked to state their opinion on the temporary offices of municipal managers and senior civil servants, and on how the named officials should be elected. Background variables included the respondent's occupational group, type of employment, gender, basic education, vocational education, province of residence, municipality of residence, marital status, political affilitation, household income, age structure of the household, type of neighbourhood, and number of household members.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1143
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1143
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b417a9ff26c40763812ed505823d9285d29171cc160e4a38c16905e7f045eb64
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland