Sport Survey 2005-2006: Adult Population

Tutkimus selvittää Suomen aikuisväestön liikunta-, kuntoilu- ja urheiluharrastuksia. Tutkimuksessa on selvitetty myös halukkuutta alkaa harrastaa eri urheilulajeja sekä kiinnostusta urheiluseuroja kohtaan. Aikuisille esitettiin pääosin samat kysymykset myös vuosien 2001-2002 liikuntatutkimuksessa (FSD1284). Ensin vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä kaikkia kuntoilu-, liikunta- tai urheilumuotoja he harrastavat. Voimistelua harrastaville esitettiin tarkentava kysymys voimistelun lajista. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka usein he liikkuvat vähintään puoli tuntia päivässä ja kuinka fyysisesti rasittavaa heidän harrastamansa liikunta on. Lisäksi vastaajat määrittelivät suhdettaan liikuntaan akselilla kilpaurheilija - liikunnallisesti passiivinen. Liikuntaa harrastavilta kysyttiin vielä, mikä on heidän eniten käyttämänsä liikuntapaikka. Yleisten liikuntaa koskevien kysymysten jälkeen siirryttiin kartoittamaan yksittäisten lajien harrastamiseen liittyviä asioita. Kysymykset esitettiin vastaajille koskien niitä lajeja, joita he olivat kertoneet harrastavansa. Ensin kysyttiin, kuinka usein ja kuinka pitkään kerrallaan vastaaja harrastaa kyseistä lajia. Seuraavaksi kartoitettiin tahoja, joiden kanssa lajia tulee harrastettua. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaaja osallistunut viimeisen 12 kuukauden aikana osanottajana esimerkiksi harrastamansa lajin kilpailuihin, kampanjoihin tai muihin joukkotapahtumiin. Lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan, missä liikunta- tai urheiluseurassa he mahdollisesti harrastavat kyseistä lajia. Yksittäisiä lajeja koskevien kysymysten jälkeen vastaajilta kysyttiin, mitä sellaista liikuntaa, urheilua, kuntoilua, jotain ulkoilumuotoa tai arkiliikuntaa he haluaisivat harrastaa, jota nyt eivät harrasta. Tämän jälkeen tiedusteltiin tärkeintä syytä siihen, että ei käytännössä harrasta haluamaansa lajia tai kuntoilumuotoa. Aktiivisuutta liikunnan vapaaehtois- ja kansalaistoiminnassa kartoitettiin sekä pyydettiin mainitsemaan, missä lajeissa kyseisissä toiminnoissa on mukana. Vapaaehtoistoiminnan luonne pyydettiin määrittelemään tarkemmin ja kertomaan, missä tehtävissä tai roolissa vastaajat itse ovat olleet. Lisäksi kysyttiin, kuinka monta tuntia vastaajat keskimäärin käyttävät kuukaudessa liikunnan tai urheilun vapaaehtoistyöhön. Yleisesti urheiluun liittyen kartoitettiin, minkä kaikkien lajien kilpailuja vastaajat ovat käyneet katsomassa paikan päällä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin mielipidettä siitä, kuinka tärkeää on suomalaisten huippu-urheilijoiden kansainvälinen menestyminen ja missä lajeissa erityisesti menestyminen on tärkeää. Liikuntaa harrastavilta vastaajilta kysyttiin lopuksi, paljonko he arviolta henkilökohtaisesti käyttävät rahaa vuodessa omaan liikunnan harrastamiseen. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, lääni, maakunta, koulutus, ammattiryhmä, työtilanne ja perheen bruttotulot yhteensä vuodessa. Lisäksi kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt ja kuinka monen urheilu- tai liikuntaseuran jäsen vastaaja on.

The survey investigated the sporting activities of Finnish adults. The respondents' willingness to participate in different types of sport and their interest in sports organisations were charted. Mainly the same set of questions was asked in the 2001-2002 corresponding sport survey (FSD1284). Firstly, the respondents were asked about all the different sporting and physical activities they participated in, how many times a week they exercised for at least half an hour, and how vigorous the activity was. The respondents characterised their physical and sporting activities on a scale which took into account the regularity, intensity and purpose of the activity (e.g. competing athlete, exercising to remain healthy or to keep fit). Those who did sports were asked which sports facilities they mostly used. Participation in particular sports was then examined. The respondents were asked questions about the sports they had told they participated in: frequency and duration of that particular activity and whether it was organised by a sporting club, employer, etc. Participation in competitions or tournaments of that particular sport was studied. Next, the respondents were asked which sport, physical activity, or form of exercise they would like to participate in, and the reasons for not participating at present. Involvement in voluntary sports work or sports organisations was surveyed, likewise the nature of the work, and the amount of time spent in this type of voluntary work. The respondents were asked whether they had attended any sport events as spectators during the past 12 months and in which sports. Views were probed on the importance of Finnish athletes succeeding in international competitions. One question focused on the annual expenditure on sporting activities, paid by respondents themselves. Background variables included the respondents' gender, age, province and region (NUTS3) of residence, basic and vocational education, occupational group, main activity, and annual gross income of the household. The respondents were also asked which political party they would vote for if the parliamentary elections were held at that time, and to how many sports organisations they belonged.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2233
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=eee71448a572511b3d1f6ac3102526be21c3ee1cbc902e7ee26777e097b7778e
Provenance
Creator Helsingin kaupunki; Nuori Suomi; Suomen Kuntoliikuntaliitto; Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU); Suomen Olympiakomitea; Opetusministeriö; Pehkonen, Juhani; City of Helsinki; Young Finland Association; Finnish Sport for All Association; Finnish Sports Federation (FSF); Finnish Olympic Committee; Ministry of Education
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland