Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0019

De geïnterviewde woonde in Amsterdam in een wijk waar veel Joden woonden. Zijn vader had een fabriek waar matses werden gemaakt. Hij vertelt levendig over verschillende arrestaties en razzia’s waarvan hij getuige was en noemt enkele schrijnende voorbeelden waarbij onder meer onwetendheid , gehoorzaamheid en angst als factoren voor het gedrag van de Joden worden aangedragen. Onderduik komt eveneens aan de orde in dit interview. Hij gaat tot slot in op de eigen avonturen die hij als kind tijdens de oorlog beleefde.

The interviewee lived in an area of Amsterdam were many Jews lived. His father ran a factory that produced matzos. He talks animatedly about several arrests and roundups that he witnessed and recalls some poignant examples of Jews’ behaviour, explained by a lack of awareness, obedience and fear. He also mentions hiding in this interview. In the final part, he talks about the adventures he had as a child during the war.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zzw-tf7y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e15-59t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41697
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam