Sää- ja ilmastoriskien hallinta organisaatioissa 2015

PID

Tutkimus käsittelee sään ja ilmaston vaikutuksia suomalaisten organisaatioiden toimintaan ja riskienhallintaan, sää- ja ilmastotiedon lähteitä ja niiden koettua hyödyllisyyttä riskien hallinnan kannalta, sekä sää- ja ilmastoriskien ennakoinnin ja varautumisen kehittämistä. Aluksi pyrittiin selvittämään sään ja ilmaston vaikutuksia organisaatioiden toimintaan sekä sää- ja ilmastoriskien hallinnan laatua ja ajureita organisaatioissa. Näitä kartoitettiin esittämällä väittämiä sää- ja ilmastoilmiöiden merkittävyydestä organisaation toiminnan kannalta, kysymällä ilmastonmuutoksen myönteisistä vaikutuksista organisaatiolle sekä kartoittamalla, mitkä ovat organisaation kannalta merkittävimpiä haitallisia sääilmiöitä. Seuraavaksi vastaajille lueteltiin erilaisia sää- ja ilmastotietojen lähteitä ja kysyttiin, kuinka usein niitä käytettiin ja kuinka hyödyllisiksi käyttäjät ne kokivat. Kysyttiin myös kerätäänkö organisaatiossa tietoa poikkeuksellisten sääolojen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista organisaatiossa ja onko tämä tieto ulkopuolisille saatavissa. Lopuksi kysymykset käsittelivät ennakoinnin ja varautumisen kehittämistä. Vastaajille lueteltiin rajoittavia tekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa sää-ja ilmastoriskien hallintaa ja pyydettiin arviota niiden merkittävyydestä organisaation kannalta. Lisäksi lueteltiin erilaisia tapoja edistää sää- ja ilmastoriskien hallintaa ja kysyttiin, miten merkittäviä ne ovat organisaation kannalta. Taustamuuttujina olivat organisaation tyyppi, toimiala, koko ja pääasiallinen toiminta-alue sekä vastaajan asema organisaatiossa, ensisijainen vastuualue tai toimenkuva ja työkokemus vuosina nykyisellä alalla.

The study was part of the ELASTINEN project funded by the Prime Minister's Office Finland whose aim was to produce information and seek solutions to improve weather and climate risk management. The survey was conducted by a reasearch consortium consisting of the Finnish Meteorological Institute, University of Helsinki, Finnish Environment Institute, Natural Resources Institute Finland, National Institute for Health and Welfare, and Gaia Consulting. The survey charted the effects of weather and climate on the activities and risk management of Finnish organisations. The study surveyed sources of weather and climate information and views on the usefulness of these sources in risk management. A further topic under study was improvement of weather and climate risk prevention and preparedness. Significance of different weather conditions and phenomena in the activities of the organisation were charted (e.g. severe weather phenomena occurring in Finland) as well as potential positive impacts of climate change on the organisation and the most significant harmful weather phenomena for the organisation. With regard to management of weather and climate risks, the respondents were asked how these risks were managed in the organisation's activities, who was responsible for managing these risks in the organisation, what the most important motivators for managing the risks were, how big the risks were in the organisation compared to other risks, and whether the organisation had experienced a realisation of some weather or climate risk. Use and awareness of different sources of weather and climate information were canvassed (e.g. long-term forecasts of the Finnish Meteorological Institute, climate change scenarios of the IPCC) as well as opinions on the usefulness of some sources of information in terms of climate risk management (e.g. scientific publications, social media, websites on weather and climate). The respondents were also asked whether their organisation collected data on the effects of exceptional weather phenomena and climate change on the organisation's activities and whether these data were available to outsiders. Finally, relating to improvement of risk preparedness, the respondents were asked how significant they regarded different factors that hinder the management of climate risks (e.g. organisation's limited resources, lack or problems of technological solutions) and how significant different ways of improving weather and climate risk management were for the organisation. Background variables included the type, field, and size of organisation, primary area of operations as well as the respondent's position and area of responsibility in the organisation, and work experience in the field.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
PID http://hdl.handle.net/10138/168693
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018102938996
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=dc86210e2c9520d27118fdda16835fdd30e48ea7b3e35aa24f90fb1eaf6a33fb
Provenance
Creator Gregow, Hilppa; Haavisto, Riina; Harjanne, Atte; Luhtala, Sanna; Mäkelä, Antti; Tuomenvirta, Heikki; Halonen, Mikko; Raivio, Tuomas; Hildén, Mikael; Jakkila, Juho; Parjanne, Antti; Peltonen-Sainio, Pirjo; Kollanus, Virpi; Lanki, Timo; Miettinen, Ilkka; Haanpää, Simo; Juhola, Sirkku; Jurgilevich, Alexandra; Räsänen, Aleksi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland