Getuigen Verhalen, De Russenoorlog, opstand Georgische troepen op Texel, interview 06

Jan Roeper (82) is boerenzoon op een boerderij vlak ten zuidwesten van Den Burg als de Opstand uitbreekt. Op de eerste dag van de opstand komen veel vluchtelingen naar de boerderij gevlucht. Jan wordt de volgende dag echter gevorderd om puin te ruimen. Het bleek echter geen puin, maar lijken van slachtoffers van de beschieting. Hij vertelt hoe de opstand zich over het eiland ontrolt en hoe georgiers ook bij hem aan de boerderij eten kwamen vragen, 's nachts op kousenvoeten. Hij vertelt veel over het dagelijks leven tijdens de oorlog en de opstand.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z5j-5uf6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mfi-i9i
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q4g-tsj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41763
Provenance
Creator Stichting Traktor ©; Arnold van Bruggen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Eefje Blankevoort; Laura Obdeijn
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Quicktime (mov) 1920x1080 pix, 48 khz / MW Word .doc
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Texel; Nederland; Netherlands; Noord-Holland