Drijfveren II Drijfveren van onderzoekers

Dit rapport is gebaseerd op een enquête onder onderzoekers die werken aan een van de universiteiten, universitaire medische centra (UMC’s) of hogescholen in Nederland, in een van de instituten van de NWO of KNAW, of in een publieke kennisorganisatie. Dit onderzoek is gedaan op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bouwt voort op een enquête uit 2013.

**LET OP: Vanwege privacybescherming is de data van 5 respondenten weggelaten uit deze dataset

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z93-hkd3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rv-jvkv
Related Identifier https://www.rathenau.nl/nl/kennisecosysteem/drijfveren-van-onderzoekers-2018
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:103664
Provenance
Creator de Jonge, J.
Publisher Rathenau Instituut
Contributor Koens, L.K.; Hofman, R.; Rathenau Instituut
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .por; .dta
Discipline Psychology; Social and Behavioural Sciences