Skogsordlista

DOI

Multilingual glossary containing terms related to forestry. The glossary has been produced in cooperation with the Swedish Forest association. The glossary contains 3512 terms in Swedish. Some of the terms are also translated to German, Finnish, Norwegian, Danish, Icelandic and English.-

Flerspråkig terminologisamling som rör skogstermer. Ordlistan har utarbetats av TNC i nära samarbete med Sveriges skogsförbund. Samlingen innehåller 3512 termer på svenska. Somliga termer är översatta till tyska, finska, norska, danska, isländska, och engelska.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d2f34ff1835f7fd63149426be3dbe2ccff77eaa743b0355d6a973319230f45b8
Provenance
Creator Swedish Language Council, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Instiutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Forestry; Humanities; Life Sciences