Andliga budskap rapporterade i Sverige 1600-1720

DOI

Dataset for Table 1 in article "Profetisk politik i Sverige 1600-1720" ("Prophetic Politics in Sweden 1600-1720), Historisk tidskrift 2021, by Karin Sennefelt, Stockholm university. Data for table 1 in the article "Prophetic politics in Sweden 1600-1720" by Karin Sennefelt, published in Historisk tidskrift 2021:2.

Underlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720", Historisk tidskrift 2021, av Karin Sennefelt, Stockholms universitet. Källunderlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720" av Karin Sennefelt, publicerad i Historisk tidskrift 2021:2.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/zmxf-ht66
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5c2661f04bf65940d17ebc176908cb5746c5875bd3c488d75914bde4cd3b151f
Provenance
Creator Sennefelt, Karin
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; History; Humanities
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Finland; Finland