Nuorisobarometri kevät 1996

Kevään 1996 nuorisobarometrin pääteemoja olivat työttömyys ja työllistyminen. Nuorille esitettiin kysymyksiä myös liittyen tiedonvälitykseen, tuloihin ja mielipidevaikuttamiseen. Ensin esitettiin taustakysymyksiä vastaajan koulutuksesta ja pääasiallisesta toiminnasta. Töissäkäyviltä kysyttiin lisää työsuhteen laadusta ja kestosta. Työttömiltä ja lomautetuilta puolestaan tiedusteltiin kauanko nämä ovat olleet työttöminä ja millaisten tekijöiden he uskovat estävän omaa työllistymistään ja nuorten työllistymistä yleensä. Kysyttiin myös, olisivatko työttömät vastaajat valmiita lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona, ja ovatko nämä kuulleet työttömille nuorille tarkoitetuista kunnallisista työpajoista tai osallistuneet niiden toimintaan. Vastaajilta haluttiin myös mielipiteitä työpajojen kehittämisestä. Nuorille esitettiin myös erilaisia väittämiä työelämästä, ja kysyttiin ovatko nämä väittämistä samaa vai eri mieltä. Väittämiä olivat muun muassa "koulutus parantaa olennaisesti työnsaantia", "työllisyystilanne paranee selvästi lähimmän viiden vuoden aikana" ja "työurallani tulen saavuttamaan paremman yhteiskunnallisen aseman kuin mitä vanhemmillani on". Kartoitettiin myös vastaajien tulevaisuudensuunnitelmia kysymällä, aikovatko nämä lähimmän viiden vuoden aikana hakeutua ulkomaille töihin tai opiskelemaan, perustaa oman yrityksen tai mennä ammatilliseen koulutukseen. Nuorilta kysyttiin myös mikä heidän mielestään on suurin este työttömien yrittäjäksi ryhtymiselle. Nuorisobarometrissa kartoitettiin myös tuloihin ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita. Kysyttiin mikä on vastaajien tärkein käyttövarojen lähde, ja tiedusteltiin ovatko nämä saaneet viimeisen 12 kuukauden aikana erilaisia tukia (esim. opintoraha, toimeentulotuki, kotihoidontuki tai asumistuki). Kysyttiin myös kansalaispalkasta ja pyydettiin vastaajia arvioimaan, mikä heidän mielestään on vähimmäissumma, jolla tulee kuukauden toimeen. Lopuksi selvitettiin vastaajien mielipiteisiin vaikuttaneita tahoja ja tiedonvälityskanavien käyttöä. Kysyttiin miten paljon eri tahot (esim. vanhemmat, lehdistö, poliitikot tai opettajat) ovat vaikuttaneet vastaajien mielipiteisiin. Tiedusteltiin myös, mitä kautta vastaajat pääasiassa seuraavat Suomen ja maailman ajankohtaisia tapahtumia ja mistä lähteistä he kokevat saavansa luotettavimman kuvan maailmasta. Vastaajat saivat nimetä mielestään mielenkiintoisimman tiedonvälityksen kanavan ja kertoa, millaisia ohjelmia seuraavat televisiosta eniten. Lopuksi kysyttiin, mistä vastaajat pääasiassa kuuntelevat musiikkia (esim. Radio Mafia, äänitteet tai Music Television). Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajien ikä, sukupuoli, kunta ja pääasiallinen toiminta.

The main themes of the 1996 youth survey were employment and unemployment in Finland. Other topics included education, working life, entrpreneurship, income sources, social security benefits, and mass media. The respondents were asked whether they were studying at that moment and whether they were satisfied with their education in terms of gaining employment. Those in employment were asked about their job contract and whether the job was commensurate with their qualifications. The unemployed or the laid-off were asked about the spells and duration of unemployment, willingness to enter apprenticeship training or participate in a youth workshop. Opinions on the most important obstacles to employment in their case and for young people in general were charted. The respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements relating to employment opportunities, unemployment benefits, employment situation, means of increasing employment opportunities and racism. The statements included, for instance, whether education improved one's chances of getting a job, whether the respondents would rather take temporary work than remain unemployed if income were the same, whether they expected to gain better social status than their parents had, whether they would accept a person from a different ethnic background as their work colleague. Future plans were charted by asking whether the respondents planned to work or study abroad, set up a business or acquire vocational education within the next five years. Views were probed on obstacles preventing young people from becoming entrepreneurs/self-employed. Regarding income and social security benefits, the respondents were asked what was their most important source of income and whether they received certain income transfers during the past 12 months (social assistance, study grant, study loan, unemployment allowance or other unemployment benefits, maternal or paternal allowance, housing allowance or sickness allowance). Further themes covered interpersonal influence and mass media. The respondents were asked how much certain persons or bodies had affected the way they think (parents, relatives, teachers, the press, friends, television/radio, politicians, authorities, church or religion). Main information sources for current affairs (television, radio, the press, the Internet etc) were surveyed. Views were also probed on the reliability of information sources. Some questions covered what the respondents thought were the most interesting sources of communication, what kind of television programmes they watched and how they listened to the music (radio, Internet, music TV, albums/tracks). Background variables included the respondent's age, gender, basic education, vocational education, economic activity, municipality of residence, and parents' vocational education.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2522
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c32bcaa5836ba5afda79edf78bc8e1894e1fd8692a15a3272c681146c8865f7c
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland