Culturele Veranderingen in Nederland (CV) en SCP Leefsituatie Index (SLI) 2018

De onderzoeken Culturele Veranderingen in Nederland (CV) en SCP Leefsituatie Index (SLI) worden tweejaarlijks uitgevoerd in samenwerking door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van CV is vaststellen welke opvattingen “de Nederlander” heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop van de tijd zijn veranderd (zie vragenlijst Veranderend Nederland). Doel van SLI is het ontwikkelen van een indicator om de sociale leefsituatie van Nederland in kaart te brengen en het monitoren van de ontwikkeling van de sociale leefsituatie van de Nederlandse bevolking (zie vragenlijst Kwaliteit van Leven). SLI is een vervolgonderzoek van CV; de deelnemers aan CV worden aan het eind van de vragenlijst gevraagd om ook aan SLI deel te nemen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26p-m2d7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0k-q0g4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:162988
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP; Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav (spss data); .dta (stata data); .por (spss data); .pdf (documentation)
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands