Kunnallisalan ilmapuntari 2002: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

Tutkimuksessa kartoitettiin kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajien mielipiteitä julkisista palveluista, maassamuutosta ja kuntien talouden parantamiskeinoista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi kuinka hyväksyttävänä keinona he pitävät kunnallisen veroäyrin korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön pakkolomautuksia. Lisäksi vastaajille esitettiin erilaisia kunnan hallintoa ja taloutta, kunnallisia palveluita, kuntien lukumäärää, työttömyyttä ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä. Maan sisäistä muuttoliikettä kohti etelää ja alueellisia kaupunkikasvukeskuksia tarkasteltiin useassa kysymyksessä. Vastaajat mm. arvioivat muuttoliikkeen vaikutuksia kunnan elinoloihin (esim. koulutusmahdollisuuksiin, asumisen hintaan, terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä ihmisten henkiseen mielialaan). Eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi kartoitettiin ominaisuuksia, joita oman maakunnan kansanedustajien halutaan edustavan. Lopuksi vastaajat arvioivat kuntien eri yhteistyötahojen hyödyllisyyttä kunnan toiminnan kehittämisen kannalta. Taustamuuttujia olivat vastaajan asema, sukupuoli, puoluekanta, kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

The survey charted the views of municipal leaders (municipal managers and chairpersons of municipal executive boards) on Finnish local government services, municipal finance, immigration, internal migration, unemployment, and the policies of Members of Parliament. Respondents were first asked whether they would be willing to improve the financial situation of their municipality by raising fees or municipal taxes, cutting services or staff numbers, or by using private companies to deliver municipal services. Respondents were also asked to what extent they agreed with a number of statements relating to local democracy and decision-making, number of municipalities in Finland, municipal services and finance, immigration, internal migration, and unemployment. Further questions covered the effect of internal migration on the municipality, e.g., on municipal taxation level, housing prices, employment, community services. In view of the forthcoming parliamentary elections, respondents were asked what kind of policy they would like Members of Parliament elected from their own region to have on minority issues, EU enlargement, public services etc. Views were probed on how useful co-operation with certain other bodies (e.g. ministries, universities, employee and employer organisations) was to the municipality. Background variables included the number of inhabitants in the municipality, the respondent's status in municipal administration, gender, political party identification, and the region in which the municipality was located.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8838-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fa329f2f6c01c044f379ba4ba3ca77b5bd61dd8343cdc54e2a90e963907343f8
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland