Finska och jugoslaviska invandrarföreningar 1983

DOI

The central concepts in this description of immigrant organizations are history, structure, resources, and activity.

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/p3z0-dk60
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=056c998bbcc266671cb4f65335f47fa2583c6ba67fff5bf6330e6ae00900e801
Provenance
Creator Jaakkola, Magdalena; Bäck, Henry
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1988
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige