Veteranen Instituut, IPNV, interview 1382

Als woordvoerder defensie deed geïnterviewde nog drie uitzendingen. Daarover vertelt hij tijdens de vierde afspraak. SFIR 4 komt het uitgebreidst aan bod, daaraan heeft hij de meest positieve herinneringen. Interessant is zijn ervaring met de media. In Irak moest hij het vertrouwen winnen van mensen die Srebrenica meegemaakt hadden. Dat was niet eenvoudig. Hij was door zijn functie betrokken bij het omgaan met media, journalisten, berichtgeving maken of breken en vertelt daar over met voorbeelden. Een aangrijpend moment was het afscheid in Irak van gesneuvelde Jeroen Severs. Aan Bosnië, SFOR 8, denkt hij niet met veel plezier terug. Hij voelde zich opgesloten in het kamp, terwijl het leven buiten juist weer op gang kwam. Zijn relatief korte uitzending naar Macedonië, voor E-force, heeft hij als tussendoortje ervaren, maar leverde hem weer inzichten in de internationale context van zijn werk op. Als woordvoerder en hoofd communicatie was hij zijn laatste uitzendingen als een vis in het water.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zb6-hzag
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bt2c-58
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46827
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities