Gender Equality in Media 2008-2013

Aineisto sisältää listauksen heinäkuun 2008 ja joulukuun 2013 välisenä aikana julkaistusta tasa-arvouutisoinnista Helsingin Sanomat, Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat -sanomalehdissä. Jokaisesta lehtijutusta on kirjattu julkaisupäivä, lehden nimi, otsikko ja toimittaja. Kustakin lehtijutusta on myös kirjoitettu lyhyt yhteenveto. Lisäksi listaus sisältää osittain tulkintaan perustuvan luokittelun kirjoituksen tyylistä ja sävystä, ja/tai viittauksen lehden osioon tai palstaan, jossa teksti on julkaistu. Listaukseen on myös liitetty viittaus kirjoituksen laajempaan kontekstiin ja arviointia kirjoituksen julkaisemisen syistä. Aineisto ei sisällä listattuja artikkeleita, ainoastaan yllä mainitut tiedot niihin liittyen.

The data consist of a list of articles (and, to a smaller extent, other newspaper content, such as letters to the Editor and advertisements) related to the theme of gender equality published in Finnish newspapers Helsingin Sanomat, Lapin Kansa and Pohjolan Sanomat between July 2008 and December 2013. For each article, the title, author, date of publication and name of newspaper have been listed. A short summary about each article is included as well as information on the style of the article and section in which the article was published. Information on the context of the article and views on the reasons for its publication are also included in the list. The dataset does not contain the articles themselves, only the above-mentioned information relating to them. The dataset is only available in Finnish.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Yhteenveto, lyhennelmä tai tiivistelmäSummary

SummarySummary

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2827
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e3d1e4d4a05ce254b6057e1e1a7b806708045e81844738ecd997cf52e1258175
Provenance
Creator Harju, Ilkka; Kivivuori, Kaisa; Peltola, Marjaana
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland