Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door MArkering van de palliatieve fase en PROactieve zorgplanning (MAPRO) Enhancing the well-being of patients and significant others by marking the palliative phase and advance care planning

DOI

De bijvoegde documenten betreffen: - een samenvatting van de 3 deelprojecten incl. de voornaamste resultaten - gebruiksvoorwaarden data - Eindverslagen ZonMw van de 3 deelprojecten (op aanvraag)

Identifier
DOI https://doi.org/10.34894/QVLAO2
Metadata Access https://dataverse.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=doi:10.34894/QVLAO2
Provenance
Creator Admiraal, Jolien
Publisher DataverseNL
Contributor Tooi, H.; Reyners, A.K.L.; Research Data Office; University of Groningen
Publication Year 2020
Rights CC0 Waiver; info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
OpenAccess false
Contact Tooi, H. (Consortium Ligare, University Medical Center Groningen, University of Groningen); Reyners, A.K.L. (Consortium Ligare, University Medical Center Groningen, University of Groningen); Research Data Office (University of Groningen)
Representation
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Size 96570; 47561; 41724; 42301; 2647309; 1375137
Version 1.0
Discipline Life Sciences; Medicine