59 datasets found

Keywords: Sosiaaliset olot ja indikaattorit

Filter Results
 • Hyvinvointityö ja työyhteisöjen hyvinvointi keskisuomalaisissa kouluissa 2020

  Kysely kartoittaa koettua hyvinvointia, hyvinvointityötä, työyhteisön ilmapiiriä ja toimintakulttuuria keskisuomalaisissa peruskouluissa. Aineisto kuuluu Yhteistyöllä...
 • Hyvinvointityö ja työyhteisöjen hyvinvointi keskisuomalaisissa kouluissa etäk...

  Kysely kartoittaa koettua hyvinvointia, hyvinvointityötä ja työolosuhteita keskisuomalaisissa peruskouluissa koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa etäkoulujakson...
 • Ohipuhumisen kokemukset vammaisen henkilön arjessa 2023

  Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa vastaajat käsittelevät kokemuksiaan ohipuhumisesta, eli kohtaamastaan ohittavasta käytöksestä. Vastaajat ovat 18-vuotta täyttäneitä...
 • Yksinhuoltajien haastattelut 2001 ja 2003

  Aineisto koostuu yksinhuoltajahaastatteluista, jotka kerättiin 22 eri yksinhuoltajalta vuosina 2001 ja 2003. Haastattelut valottavat yksinhuoltajien kohtaamia ongelmia koskien...
 • Eläkebarometri 2017

  Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä sekä eläketurvan tuntemusta ja viestintäkanavia. Kantar TNS Oy on toteuttanut...
 • Kansalaisturvallisuus 2015

  Tutkimuksessa kartoitetaan Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Tutkimuksen on toteuttanut Suomen Kyselytutkimus Oy vuonna 2015 ja kysely on laadittu...
 • Naurunalaiseksi joutumisen pelko, työuupumus ja työpaikkakiusaaminen 2007

  Tutkimuksessa tarkasteltiin gelotofobian eli naurun alaiseksi joutumisen pelon yleisyyttä Suomessa ja sen yhteyksiä työuupumukseen. Tutkimus on osa laajempaa kansainvälistä...
 • Rahapelikysely 2016

  Tilastokeskus toteutti Rahapelikyselyn kevättalvella 2017 internet- ja postikyselyn yhdistelmänä. Tilaajana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyselyllä haluttiin...
 • Juomatapatutkimus 2016

  Juomatapatutkimus 2016 kartoittaa suomalaisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä, juomistilanteita, kulutettuja määriä, käytön seurauksia ja alkoholiin liittyviä asenteita....
 • Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2016

  Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien onnellisuutta, tunteita sekä halujen tyydyttymistä. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa...
 • Juomatapatutkimus: käyttökerrat 2016

  Käyttökertakartoitus erittelee suomalaisten alkoholinkäyttöä, juomistilanteita, nauttimispaikkoja ja kulutettuja määriä. Aineisto on kerätty vuoden 2016 juomatapatutkimuksen...
 • Juomatapatutkimus: raittiuskerrat 2016

  Raittiuskertakartoitus erittelee alkoholinkäyttötilanteita, joissa vastaaja on ollut läsnä ja joku muu on juonut alkoholia. Aineisto on kerätty vuoden 2016 juomatapatutkimuksen...
 • Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018

  Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä eriarvoisuuden kokemuksia. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden...
 • Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2012

  Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia ja eriarvoisuuden kokemuksia. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Hyvinvointi ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus...
 • Kansalaisturvallisuus 2017

  Tutkimuksessa kartoitettiin Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Kysely laadittiin yhteistyössä SPEKin ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken. Kyselyn...
 • Rahapelikysely 2017

  Suomalainen rahapelijärjestelmä uusiutui vuoden 2017 alussa, kun kolme rahapeliyhtiötä RAY, Veikkaus ja Fintoto yhdistyivät. Rahapelikyselyllä 2017 haluttiin kartoittaa...
 • Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinj...

  Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita lapsiperheisiin liittyvistä asioista. Lisäksi tarkasteltiin eriarvoisuutta ja yhteiskunnan avun tärkeyttä. Tutkimuksen on...
 • Nuorten naisten onnellisuuskyselyt 2016 ja 2018

  Aineistossa on tutkittu nuorten naisten käsityksiä onnellisuudesta ja sen vastakohdasta. Aineisto koostuu kahden ikäryhmän, 16-19-vuotiaiden (N: 227) ja 29-34-vuotiaiden (N:...
 • Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2020

  Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kyselyssä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan. Kysely vastaa...
 • EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2020

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat koronavirus, hyvinvointivaltion rahoitus, onnellisuus, tasa-arvo, syntyvyys ja...
You can also access this registry using the API (see API Docs).