1,049 datasets found

Keywords: Farm

Filter Results
 • Sigstad

  Innenfor området ligger minst 6 gravhauger. Området avgrenses i NØ av en åkerterrasse. Ytterkanten i S, markeres av en gravhaug med diameter 8m, h 0,7m. på selve flaten kan det...
 • Frøyland - Gårdsanlegg

  Felt med et tyvetalls røyser, de fleste med diameter under 2 meter. Noen av de større røysene og røysene med regulær sirkelform kan være gravrøyser, de øvrige er sannsynligvis...
 • Ånestad

  Gardsanlegg på på bn.nr. 34 ( utskilt av bn.nr-2, den gamle husmannnsplassen Holo) a. Hustuft , orientert NNV-SSA ca 100 m N for husa, 20 m lang, 9-10 m br. Grastorva avspadd....
 • Ånestad

  Gardsanlegg på på bn.nr. 34 ( utskilt av bn.nr-2, den gamle husmannnsplassen Holo) a. Hustuft , orientert NNV-SSA ca 100 m N for husa, 20 m lang, 9-10 m br. Grastorva avspadd....
 • Flatelandsmoen

  Gårdsanlegget består av minst 2 hustufter, 1 rundhaug, 12 rundrøyser,3-4 tydelige rydningsrøyser, samt flere konsentrasjoner av sammenkastet åkerstein, 1 mulig åkerrein og 2...
 • Skillefjordnes

  Strukturer tilknyttet en sannsynlig sjøsamisk boplass trolig fra 1800-1900-tallet påvist etter innmelding fra en lokalkjent. Uviss alder og uviss vernestatus inntil Sametinget...
 • Sommerfjøs Sørlielva

  Tuft etter sommerfjøs
 • Klubbnes

  Tuft, rektangulær 5x7m, orientert NV-SØ. Syllmur/syllsstein under torva. Deler av råtten syllstokk synlig. I midten av tufta rester etter revet treverk, metallrester og...
 • Klubbnes

  Sjøsamisk gårdsanlegg, etablert sent 1800/tidlig 1900-tall. K1: Hustuft, 26m NV for K1, K2: Tuft, 28m NØ for K1, K3: Ishus/jordkjeller.
 • Beavgohppi

  To tufter, kvadratisk tørrmurte steinfundament på 5x5m og 50cm høy. Ligger side om side, med 4m i mellom dem.
 • Beavgohppi

  Tuft, rektangulær form 12x8m, orientert N-S. Veggvollene 20-30cm høy, overgrodde sylstein kjennes rett under torva, uklar veggvoll mot N.
 • Beavgohppi

  Tuft, 8x8m med overgrodde sylstein som kjennes rett under torva, veggvollen 30-40 cm høy. Bevokst med stort einerkratt inni tufta.
 • Frostmoen, Mettigården

  Tuft etter sommerfjøs. Fjøset ble bygget av Arild Larsens farfar ca 1885, de andre bygningene kom seinere. Han døde i 1911. Søster av Arild Larsens far (med familie?) bodde her...
 • Hegstad Gravhaugan

  Tett samlet på S-lige og bredeste del av S-del, langs terassekantene, tildels noe tilbaketrukket fra disse: Gravfelt med minst 16 fornminne, hvorav tre svære rundhauger, ti...
 • Indrejord

  Hustuft. Orientert N-S. Uklart markert, lite synlig. Gresskledd. Noe synlig stein. Veggene uklare og omrotet. S vegg best bevart, br. 1-1,5 m, h. 0,1-0,4 m. I SV hjørnet er...
 • Klubbnes

  Hustuft, 10x7m, orientert NNØ-SSV. Tørrmurt ringmur, delt i to "rom" med mur på midten. Dyp jordkjeller med mye stein i den nordlige delen. Sjøsamisk gårdsdrift etablert rundt...
 • Søråsen

  Ødegårdsanlegg med nokså kupert terreng. Mange små åkerreiner og andre spor etter gårdsdrift. Flere hustuftlignende strukturer og røyser omkring vollen nær toppen av bakken....
You can also access this registry using the API (see API Docs).