30,289 datasets found

Keywords: Coal production

Filter Results
 • Kinsarvik/Ullensvang

  Lokaliteten ligg på ca 70 moh og består av seks kullgroper, med lite eller ingen kull. Dårleg dekning i skogen har gjort at innmålingane ikkje er hundre prosent nøyaktige....
 • Bakketeigen

  Kullgrop i skogsterreng på flate. Rund form med ytre mål 6,5 m. Topp voll er 4,5 m. Indre mål: 3,8 m. Bunnmål 2,5 x 3 m. Dybde er 1 m. Kull i bunn ca. 10 cm.
 • Kullforekomst (ildsted/kullgrop)

  Ved kontrollregistrering av jernvinneanlegg ID162578 som opprinnelig var kartfestet i nærområdet, ble det observert en ansamling trekull under et torvflak delvis rast ut i...
 • Fitjalia 1, Kullmileboten

  Sannsynlig kullmileboten som ligger i seterområdet ved Sætrevatnet/Nysætervatnet til gården Fet gbrn. 33/2. Finner den nærmere bestemt 200m NV for hytte med gbnr. 33/38, 310m Ø...
 • Nerdalen 2

  Voll ca. 100-130 cm bred, inntil 50 cm høy rundt svak fordypning i terrenget. I prøvestikk ca. 6 cm kull under 17 cm torv. Prøvestikket tatt i innerkanten av vollen. Den sørlige...
 • Uten navn

  Kullgrop med dybde 80cm. Indre mål 4 meter. Ytre mål 9m. Påvist kull. Markert tydelig grop. Sirkulær form.
 • Uten navn

  Kullgrop med diameter på 8 meter. Indre mål 5 meter. Dybde 60 cm. Det ble tatt ut kull til datering fra et prøvestikk i bunnen av gropa. Dateringsresultatet ble høymiddelalderen...
 • Kystadmarka

  Kullgrop 11, liten kullgrop på ca 2,5 m i diameter, 0,5 m dyp. tydelig voll rundt, og kull i bunn.
 • Kystadmarka

  Kullgrop 10, kullgrop på ca 2 m i diameter, 0,5 m dyp. ingen tydelig voll rundt. basert på lidar.
 • Kystadmarka

  Kullgrop 9, kullgrop på ca. 3 m i diameter, ca. 1,4 m dyp. tydelig voll mot vest. Dårlige innmålingsforhold, lidar.
 • Kystadmarka

  Kullgrop 6, liten kullgrop på 2,3 m i diameter, 0,80 m dyp. tydelig voll rundt.
 • Kystadmarka

  Kullgrop 4(kullgrop 5?), liten kullgrop på 1,5 meter i diameter, 0,5 meter dyp. lave voller rundt. tynn kulllinse i bunn.
 • Kystadmarka

  Kullgrop 1, liten kullgrop på 3 meter i diameter med voller rundt, ca 1 meter dyp. Tydelig lag med kull ved stikk med jordbor.
 • Nedstehøgda

  Kolgropa har eit ytre mål på om lag 3,5x3,5 meter og eit indre mål på 2x2 meter. Vollen består delvis av berg. Den er svakt synleg i terrenget og ligg på ein kant over myra i...
 • Kullmile

  Beskrivelse kommer
 • Uten navn

  Gropa ligger i S kant av hogstflate. Gropa er kjørt gjennom i SV del av skogsmaskin. Rektangulær bunn. Denne er delvis gjenfyllt med kvist. Markert voll. Ei stor furu på vollen...
 • Uten navn

  Gropa ligger oppe på en liten kolle med furuskog. Den er bevokst med en del store furuer på vollen. Vollen er markert, unntatt i N kant. Tydelig rektangulær form i bunnen. Gropa...
 • Uten navn

  Gropa ligger på et høydepunkt. Nede i bunnen står ei lita gran, mens ei stor gran har falt ned i søndre hjørne. gropa er bevokst med blåbærlyng. Rektangulær form i bunnen....
 • Uten navn

  Gropa ligger i SV hjørne av hogstfelt. Kvadratisk bunn i gropa. Ingen markert voll. Gropa er kjørt gjennom av skogsmaskin og vollen er skadet i Ø og V. Kull i vollen. Gropa er...
 • Uten navn

  Gropa er rektangulær i bunnen. Markert voll som er kjørt gjennom av skogsmaskin i NØ hjørne. Markert voll. Og søndre del. Lita grop. Synlig på 10 m avstand. Kull i vollen....
You can also access this registry using the API (see API Docs).