2,970 datasets found

Keywords: Clearance cairn

Filter Results
 • Uten navn

  Mål: 3,1 x 1,5 m. Rydningsrøys med avlang ujevn form. Ligger i dag i utmark, men har tidligere ligget inntil dyrket mark.
 • Ualandsmarkje

  Feltet består av minst 20 rundrøyser. Alle uklart markert men godt synlige. De er mose- lyng- og graskledde, med mye stein synlig. De fleste synes urørte. D. ca 2-2,5 m, h....
 • Leikvollstølen

  Rydningsrøys på flate ca. 10 m øst for og nedenfor tuft, i åpent terreng med hogst. Den ligger synlig med steiner i rund røys, lav og med store stein , mellomstore stein. ytre...
 • Uten navn

  Rydningsrøysfelt som befinner seg i svakt hellende terreng mot vest-nordvest i beitemark ca. 130 meter fra bygningsmassen på Enerødegården. Røysfeltet besår av 22 middels store...
 • Hove

  Feltet består av en rund gravrøys og minst 6 noenlunde runde rydningsrøyser. Rundrøysa ligger omtrent midt i feltet, klart markert, lite synlig. Delvis graskledd. Mye stein...
 • Nordre Strand

  en steinstreng og en rydningsrøys i et stykke beitemark, nedenfor kraftlinja, like ved Nordre Strand.
 • Åsekjær

  1964: Del av bryne av mørk gråbrunaktig, tett finkornet bergart (sandstein, gneis?) med avrundet trekantet tverrsnitt. Funnet i en røys med rydningsstein ca 150m SSV for huset...
 • Fossum i matr med Osjordet

  Noe uklart markert rundaktig røys som består av små rundkamp. En del stein har rullet ned fra haugen i Ø. Den er gressbevokst med en del stein synlig. Ligger på fjell....
 • Uten navn

  Lokaliteten består av tre rydningsrøyser. De ligger på grensen mellom et ulendt skogsparti med bergknauser og tidligere dyrket mark (nå planteskog). Alle røysene ligger på...
 • Uten navn

  Flere ansamlinger med rydningsstein fra nyere tid. Rydningssteinen fremstår i mindre grad som røyser, men har en heller uryddig og utflytende karakter. Ryddet stein ligger for...
 • Uten navn

  Flere ansamlinger med rydningsstein fra nyere tid. Rydningssteinen fremstår i mindre grad som røyser, men har en heller uryddig og utflytende karakter. Ryddet stein ligger for...
 • Uten navn

  Flere ansamlinger med rydningsstein fra nyere tid. Rydningssteinen fremstår i mindre grad som røyser, men har en heller uryddig og utflytende karakter. Ryddet stein ligger for...
 • Uten navn

  Flere ansamlinger med rydningsstein fra nyere tid. Rydningssteinen fremstår i mindre grad som røyser, men har en heller uryddig og utflytende karakter. Ryddet stein ligger for...
 • Uten navn

  Et røysfelt med 12 røyser ligger på sørsiden av en høyde med en bergkolle på toppen. Flere av røysene ligger i hellende terreng og enkelte ligger på berg. Røysene er tydelige i...
 • Eggedal

  Lokaliteten ID296714 består av 140 røyser/steinstrenger med ryddete steiner, og tre steingjerder som ligger i sørvesthellende skråning ned mot Eggedalsveien. Terrenget er et...
 • Eggedal

  Lokaliteten består av fem rydningsrøyser og et steingjerde som ligger i skogkanten øst for dyrket mark. Øst for røysene, og i foten av en vestvendt skråning, strekker...
 • Trøo

  Stor rydningsrøys i nedkant og sør for dyrka mark. Den ligger på flaten sør for høyden med dyrka areal og strekker seg ca. 7 m NØ-SV og 3 m NV-SØ. Den består av store og...
 • Uten navn

  R7; Ligg om lag 5-10 frå vegen. Relativt stor stein, ser samankøyrd ut. Kontrollregistrering 2022: Lokalitet bestående av én rydningsrøys. Rydningsrøysa er lokalisert,...
 • Uten navn

  R6; Rydningsrøys.10-15m I diam.NS.ca 15 m fra veien. I granskog. har endel stor stein I toppen,som ser ut som den er sprengt. Kontrollregistrering 2022: Lokalitet bestående av...
 • Eggedal

  Lokaliteten består av 43 rydningsrøyser, én steinstreng, én mur (ID296394-44) og rest etter en tuft (ID296394-43). Disse ligger langsmed kanten på åkerholmer og i utkanten av...
You can also access this registry using the API (see API Docs).