1,329,524 datasets found

Filter Results
 • Majer

  På en liten bergrabb kant i kant og V for gårdsveien til Skinstad: Rundhaug. Jevnt avrundet profil. Klart markert med fotkjede av stor rundkamp og meterlange blokker som stort...
 • Rui vestre

  Ø for og inntil N-gående liten bekk: Rund haug, klart markert i V, N og Ø, uklart markert i S. I haugens sentrum står lekestue. Kvadratisk grop ved lekestuens S-vegg. Gropas mål...
 • Stokkan

  Sverd av jern. Godt bevart bortsett fra litt bøyd og avbrukket spiss, samt et par hakk i ryggen. Total l 86cm, bladets l 74,5cm, bladets br 4cm. Se skisse. Sverdet, som var...
 • Melkestø

  På utoverhengende berg i N-siden av dalen, ca 1,75m over bakken: Skipslignende figur med kjøl- og relingslinje, dobbeltstevner. "Strek", br 1-3cm, dybde 0,5-1,5cm. Ligger...
 • Hurumprosjektet - R64

  På en gresskledd grusbakke begrenset av bergknauser i dalsidene, ble det i 3 av 3 prøvestikk funnet i alt 3 stk. flint. Aks.nr.89/233.
 • Hurumprosjektet - R60

  Registrering "Hurumprosjektet" 1989: C51087 g-j. På en naturlig grusterrasse, ble det ved 2 prøvestikk funnet g) 1 avslag av flint, h) 1 mikroflekke av flint, j) 1 avslag av...
 • Eggemorenen

  Rundhaug. I midten krater, Ø-V 6,5m. 2m fra N-enden og helt ut mot S, d 1,2m. I midten, 2,5m fra kraterkantene, et lite firkantet hull, 0,7 x 1m, orientert N-S. Her ligger det...
 • Egge mellom

  Rundhaug. Haugens Ø-re halvpart er delvis jevnet med bulldoser. Ca 8m igjen Ø-V. Utstrekningen derfor noe usikker. I haugen derbulldoseren har kjørt, var det antagelig et krater...
 • Berge ytre

  Iflg German Gabrielsen, Farestad på Skjernøy, er det på tunet mellom husene funnet en fiskekrok av bein. Funnet er angivelig innlevert til UO.
 • Storågeren

  Avslagstykke av flint. Funnet ved pløying med traktor, av Tomas Birkeland, 4645 Nodeland. På gården har han et annet avslagstykke av flint. Det er funnet av Tomas Birkelands...
 • Rugland

  På Ø-siden av sletta: Rundhaug. Noe uklart markert men tydelig i terrenget. Bygd av jord og sand. Noe av haugens ytterkant er ødelagt ved dyrking, men stedvis kan den...
 • Borgfjellet

  Borgfjellet er steilt og utilgjengelig unntatt i NØ der det fører en sti opp til toppen. På toppen vokser lauvtrær, lyng og gress. Et par forsenkninger gir mulighet for...
 • Tuvjota

  Slaggkonsentrasjon funnet ca 1966 under nydyrking. Ble planert ut. Nå ingen synlige spor. Påvist av Iver Veslum.
 • Vestskogen i Åsedalen

  Under graving i skogsvei anlagt 1959 er funnet en del flintstykker, for det meste avslag, få redskaper. Stedet ligger lunt til mellom 2 bergknatter, ca 160m.o.h. Bunnen består...
 • Holen

  Rundrøys. Klart markert. Bygd av liten bruddstein. Krater i midten, d 0,85m, dybde 0,4m. Overgrodd av mose. D 3m, h 0,4m. Røysen ligger 2-3m V for den gamle kløvveien til...
 • Enger

  Rundhaug. Er en jordblandet røys. Fotkjede bygget av til dels store blokker. Jevnt hvelvet overflate. Et lite krater sees omtrent midt i røysen. D 13m, h 1,5m.
 • Åsodden

  Rund haug. Klart markert. I midten dypt krater etter gravning. Haugen er dårlig avgrenset i NV. Haugen ligger forholdsvis lavt i terrenget, omgitt av glissen granskog. Små...
 • Farestad

  På sletten, funnstedet for: C33957, eggparti av fint slipt, gråbrun steinøks. Opplyst ved German Gabrielsen, Skjernøy, juni 1981.
 • Uten navn

  I nypløyd åker ble det funnet: 2 flint avslag, 1 avslag i rødbrun bergart, 1 avslag i svart hornfels, 1 avsalg i grønn hornfels, 1 kvartsavsalg, 1 stykke slipt rødbrun...
 • Hurumprosjektet - R53

  På en gresskledt grusflate omgitt av bergskjær i N og S, ble det i 2 prøvestikk funnet 6 stk. flint, derav 1 mikroflekke, det ble også funnet 1 sandstein med mulige slipespor....
You can also access this registry using the API (see API Docs).