1,322,919 datasets found

Filter Results
 • Altneset

  Funnsted for: Steinøks og sigdformet kniv av brun stripet skifer. Gjenstandene ble funnet ca. 1938, under jordarbeide i grusjord, ca. 25 cm dypt. Funnene er nå gått tapt.
 • Østre Grannes

  Fornminne 1-?: Felt med tufter. De fleste uklart markert. Vollene synes å bestå av rundkamp og torv. De fleste er rund, en er rektangulær. Alle tuftene er bevokst med gress. Den...
 • Flotta

  I åkrene " Flotta " har eieren, Alf Sandset funnet bl.a. rester av krittpiper, 5-6 mynter og syldstein fra tidligere hus. Funnene er gjort gjennom de siste 40 år, ved pløying....
 • Innerrevet, Indre Pollen ved Reinøysundet

  Fornminne: Utsletta boplass fra yngre steinalder. Funnsted for: innsendte funn av Ragnar Hansen, Tilv. 1956/131, bestående av 1 bryne, 3 fiskesøkk, 2 skiferøkser av botnisk...
 • Tøftbakkan

  Funnsted for: Kljåstein av kleber. Tegn på forsiden 8,5 cm lang, 11,5 cm bred, 2,7 cm tykk. Funnet av sønn av eieren til våningshuset 11/8, da han plukket stein på jordet. I...
 • Mørkdalen, Hans Pettersletta

  Fornminne: Hustuft, klart markert, synlig i terrenget, rektangulær, kraftig nedgravd V-ende med inngang mot S. Lav voll rundt V-enden (utenfor) 0,5 m bred, 0,1 - 0,2 m høy....
 • Tromvik

  Flatmarksgrav, nå fullstendig fjernet. Graven inneholdt liket av en 18-årig, spinkel person, norsk type, 1,60 m høy. Dessuten en jernpil, en øks, 5 jernpiler, 1 jernnål, 2...
 • Bakkevik

  Funnstad for vespestadøks Den er funnet i ei røys med åkerstein nede ved stranda. Skriv seg truleg frå den dyrka marka S forfunnstaden.
 • Håland

  Heller. Åpning mot V. Gulvet går bratt oppover mot S. Ur i S-del. Liten flate i N-del, ca 2x2 m, omgitt av steinmur. Golvet innenformuren dekket med heller. Helleren er tørr og...
 • Frakkagjerd

  Spydspiss av grå flint funnet under dyrking på denne lokalitet.
 • Storhaug

  Rundrøys. Klart markert og godt synleg. Gras- og torvkledd medein del synlege steinar. Frå midten har ein teke mykje stein til veiter o.l. Var før ein god del høgare. D. ca 16...
 • Hervik

  Funnsted for bladformet pilespiss av lys grå flint. Funnet under luking i potetåker.
 • Askeland

  Funnsted for bryne av kvartsitt. Funnet ved jorddyrking ca 30 cm ned i ei myr i 1941.
 • Klovning

  Rektangulær hustuft. Orientert NA-SV. Klårt markert, mindre godt synleg i lendet. Det indre graskledd, litt lyng.Uryddige veggjer som stykkevis er fjerna, mest i NV langvegg....
 • Smedsvik

  Rundhaug. Uklart markert og lite synlig. Torvdekket og gresskledd med noe bjørk. En del stein synlig. Mye masse fjernet. Nesten bare bunnlagetbevart. D. ca 15 m, h. 0,5-0,75 m.
 • Lammaneset

  Da vegen ble bygget i 1919 ble det her gjort et gravfunnfra vikingetid.
 • Søndenåneset

  Langrøys, orientert VNV-ØSØ. Svært uklart markert og litesynleg. Ø-del mosegrodd, V-del lyngkledd. Få synlege steinar. I V-del er eit ca 4 m 1. og ca 0,4 m br. søkk langsetter....
 • Koppang med Bakk

  Trekantet skjold innsnitt med omskrift. Bronse. Inni skjoldseglet er det en oval struktur med en tverrgående linje. Nedre del av håndtaket mangler. Signeten er korodert, og...
 • Løstad

  Mulig gravrøys. Steinrøys, anslagsvis 1,5 m i diameter, sterkt overgrodd med lyng og torv. Bare 2-3 stein er synlig over torvdekket. Høyden kan anslås til ca 20 cm. Røysa...
 • KP 9

  Funnsted for tilspissede stokker i myr, funnet under grøfting på den tidligere statseide gården. I ei av grøftene ble det funnet en rekke med tilspissede trepåler satt ned i...
You can also access this registry using the API (see API Docs).