Archeologisch proefsleuvenonderzoek Tollensstraat 18-24 te Doetinchem in de gemeente Doetinchem

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er twee paalkuilen en een mogelijke kuil aangetroffen. Op basis van de kleur en begrenzing van de vulling worden deze sporen in de prehistorie geplaatst. Opgemerkt wordt dat de sporendichtheid laag is en dat de grondsporen geïsoleerd liggen. Er zijn geen sporenclusters waargenomen. Het gaat hier daarom waarschijnlijk om de periferie c.q. off-site van een nederzetting. Verder is er mobiel vondstmateriaal uit de IJzertijd of de Romeinse periode, één scherf Pingsdorf aardewerk en het grootste deel van de vondsten stamt uit de 17e tot de 19e eeuw aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23q-rwsg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3ebc-48
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3ebc-48
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51210
Provenance
Creator Econsultancy BV; Diependaal, Drs. S.; Spanjaard, Drs. G.W.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Schutte, Drs. A.H.; Ostkamp, Drs. S.; Econsultancy
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.299 LON, 51.969 LAT); 40F; Tollenstraat 18-24; Doetinchem; Doetinchem; Gelderland