Veteranen Instituut, IPNV, interview 1009

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij zat bij het pantserinfanterie bataljon. In Libanon werd de geïnterviewde gelegerd bij post 7.18 bij Al-Mansouri. Hij beschrijft de situatie in het gebied en vertelt over zijn werkzaamheden. Hij vertelt over beschietingen en het te hulp schieten met de FMR. De geïnterviewde uit zijn kritiek over het beperkte VN-mandaat. De geïnterviewde gaat in op zijn terugkeer in Nederland en uit zijn kritiek op Defensie over hoe dit ging. De geïnterviewde kwam terug bij Defensie als BBT’er, maar had kort daarna weer een burgerfunctie. De geïnterviewde gaat in op deze loopbaan. De geïnterviewde uit zich kritisch over de nazorg. De geïnterviewde gaat in op zijn huidige werk en geeft aan dat hij hiermee graag weer betrokken raakt bij Defensie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtj-h39y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f2v-xzt
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f2v-xzt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42424
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Al Mansouri; Nederland