Wet VUT Prepensioen en Levensloop - ROA-VPL cohort (2010-2011)

Meting van de effecten van de VPL wet (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) op het uittredingsgedrag, en onderzoek naar langer werken en pensioenverwachtingen van voltijds werkende mannen in de sector overheid en onderwijs die geboren zijn in 1949 of 1950. De eerdere metingen vanaf 2007 worden vooralsnog niet door het ROA via DANS EASY beschikbaar gesteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x4m-7smu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ffgf-sa
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ffgf-sa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47977
Provenance
Creator Raymond Montizaan; Andries de Grip; Didier Fouarge; Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA - Universiteit Maastricht
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Stata; SPSS; PDF
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Nederland