Veteranen Instituut, IPNV, interview 1019

De geïnterviewde vertelt over zijn twee uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn vrijwillige aanmelding voor de uitzending. Hij vertelt over de reis naar Bosnië waar hij geplaatst werd in Busovaca in het kader van UNPROFOR. Hij vertelt over zijn werk als chauffeur en gaat in op de contacten met de pers. De geïnterviewde vertelt over beschietingen en beangstigende situaties waarbij er geschuild werd. De geïnterviewde vertelt over de terugkeer in Nederland en zijn keuze om beroeps te worden. Hierna werd zijn onderdeel aangewezen om naar Bosnië te gaan voor de missie IFOR-SFOR. Hij vertelt over zijn taken en gaat in op het verschil met de vorige uitzending. De geïnterviewde geeft aan dat de oorlog nu minder dichtbij was en voelde zich hierdoor veiliger. De geïnterviewde is trots op zijn inzet en kijkt met voldoening terug op de uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsj-4x72
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qas-dnq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qas-dnq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42443
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Bosnie; Busovaca; Novi Travnik