Gemeente Loon op Zand, Plangebied Horst Noord te Kaatsheuvel Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-18.0379

DOI

Uit het veldonderzoek blijkt dat de bodem rondom het Efteling Hotel en op de parkeerplaats tot (diep) in de C-horizont is verstoord. In de bosstrook langs de Horst en in de tuin van Horst 35 zijn deels intacte bodems met een podzolprofiel aangetroffen. Archeologische resten zijn niet aangetroffen, maar mogelijk zijn in de zone waar deels intacte bodems met een podzolprofiel zijn aangetroffen resten uit de steentijd (paleolithicum-neolithicum) bewaard gebleven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xt7-cwg7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116553
Provenance
Creator Bergman, W.A.
Publisher BAAC bv
Contributor BAAC bv
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-04T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2021-02-04T11:59:59Z