Getuigen Verhalen, Het Molukse perspectief in oorlogstijd, interview 26

Geïnterviewde 26 is geboren op 10 februari 1923 in de stad Ambon, eiland Ambon, Molukken, Indonesië. Hij is het jongste kind in een gezin van zes kinderen. Zijn vader was onderwijzer op een Maleise school en overleed in 1945. Na de Hollands-Indische school kwam hij te werken op het residentiekantoor. Daarna, tussen 1941 en 1976, werkte hij bij de militaire geneeskundige dienst.

Vanaf zijn twaalfde jaar speelde hij gitaar. In de oorlog trad hij ook voor de Japanners op. Na de oorlog won hij verschillende prijzen tijdens het Hawaian Concours. Tijdens een bombardement bij de Japanse inval raakte hij gewond aan zijn voet. Hij bleef hiervoor een dag in het ziekenhuis. Bang voor de Japanse inval, fietste hij met zijn gewonde voet naar een evacuatiekamp, om van daaruit naar Suli te gaan, waar het gezin de hele oorlog woonde. Het was voor de familie moeilijk om aan eten te komen. Toen ze na de capitulatie weer terug kwamen in Ambon-stad, was hun huis er niet meer. Ze bouwden een nieuw huis en woonden voorlopig bij familie.

Tijdens de RMS oorlog vluchtte hij naar Haruku, door familie werden ze toen uit Ambon weggehaald. Muziek heeft hem altijd een gevoel van vrijheid gegeven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22c-tk7y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dq4-krz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dq4-krz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41445
Provenance
Creator Museum Maluku (MuMa) ©; Vreeswijk-Manusiwa, J.M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format avi; doc; pdf
Discipline History
Spatial Coverage Indonesië; Molukken; Ambon; Indonesia; the Moluccas