Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017

DOI

De bedrijvenmonitor Topvrouwen onderzoekt jaarlijks de ontwikkeling van het aandeel vrouwen in de rvb en rvc/rvt van grote vennootschappen en grote organisaties in de (semi)publieke sector. Het onderzoek wordt gehouden in opdracht van het Ministerie van OCW.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z6s-uwmf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:79719
Provenance
Creator Henderikse, W.;Pouwels, B.J.
Publisher VanDoorneHuiskes en partners / Commissie monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht
Contributor VanDoorneHuiskes en partners / Ministerie van OCW
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact VanDoorneHuiskes en partners / Ministerie van OCW
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2018-03-27T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-06-01T11:59:59Z