Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017

De bedrijvenmonitor Topvrouwen onderzoekt jaarlijks de ontwikkeling van het aandeel vrouwen in de rvb en rvc/rvt van grote vennootschappen en grote organisaties in de (semi)publieke sector. Het onderzoek wordt gehouden in opdracht van het Ministerie van OCW.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6s-uwmf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-11-e6mk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-11-e6mk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:79719
Provenance
Creator Pouwels, B.J. (VanDoorneHuiskes en partners); Henderikse, W. (VanDoorneHuiskes en partners)
Publisher VanDoorneHuiskes en partners / Commissie monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht
Contributor VanDoorneHuiskes en partners / Ministerie van OCW
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Nederland