130605-11 Hinge

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1879 : Paa en lavere Bakkeskraaning mod en Lavning er Jorden paa en stor Udstrækning rødgul, som den havde været stærkt glødet. Da der findes mange Jernslagger paa Stedet, har her sikkert i lang Tid været smeltet Jern. Paa en Høining umiddelbart herved skal der findes mange Potteskaar; her have maaske Boligerne ligget. Paa Gaarden opbevares en rund utilhuggen Granitsten omtrent 16 T. i Tværmaal, i hvis Flade der er indboret et c. 6 T. bredt 2½ T. dybt, rundt Hul, tidspidset udadtil; det er fuldstændig af samme Art som Hullerne i den Tavle afbildede Sten.1879 : Paa en lavere Bakkeskraaning mod en Lavning er Jorden paa en stor Udstrækning rødgul, som den havde været stærkt glødet. Da der findes mange Jernslagger paa Stedet, har her sikkert i lang Tid været smeltet Jern. Paa en Høining umiddelbart herved skal der findes mange Potteskaar; her have maaske Boligerne ligget. Paa Gaarden opbevares en rund utilhuggen Granitsten omtrent 16 T. i Tværmaal, i hvis Flade der er indboret et c. 6 T. bredt 2½ T. dybt, rundt Hul, tidspidset udadtil; det er fuldstændig af samme Art som Hullerne i den Tavle afbildede Sten.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/35001/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/35001
Provenance
Creator Silkeborg Kulturhistoriske Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (9.515 LON, 56.280 LAT); Hinge
Temporal Coverage 500 BC - 1066 AD; Jernalder; CXXX