Veghel. Buitengebied. Archeologische verwachtingskaart BAAC 03.135

DOI

In opdracht van de gemeente Veghel heeft BAAC in het laatste kwartaal van 2003 een archeologische inventarisatie uitgevoerd met betrekking op het buitengebied van Veghel, Erp en de vijf kerkdorpen Boerdonk, Keldonk, Eerde, Zijtaart en Mariaheide. Aanleiding voor de inventarisatie is het streven van de gemeente om de archeologie te betrekken bij het ruimtelijk beleid zoals wettelijk vastgelegd in het Verdrag van Malta. Doel van de inventarisatie is het verwerken van de kennis met betrekking tot de archeologische en cultuurhistorische elementen in het landschap tot een archeologi- 2sche verwachtingskaart waarop de kans op het aantreffen van archeologische resten staat aangegeven. Op deze wijze dient inzicht te worden verschaft in de verspreiding en ligging van de verschillende belangrijke terreinen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zkj-zx39
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36880
Provenance
Creator Waagen, J.
Publisher BAAC bv
Contributor Gemeente Veghel; BAAC bv ‘s-Hertogenbosch
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gemeente Veghel; BAAC bv ‘s-Hertogenbosch
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format 22 p.
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2010-01-11,2004-01,2010-01-07}