Twee Iournalen, Het Eerste gehouden by de Seven Matroosen, Op het Eylandt Mauritius, in Groenlandt, In den Iare 1633. en 1634. En het tweede gehouden by de Seven Matroosen, die op Spitsbergen Zijn Overwintert, en aldaer ghestorven, in den Iare 1634. (166X)

Diplomatische weergave van: Twee Iournalen, Het Eerste gehouden by de Seven Matroosen, Op het Eylandt Mauritius, in Groenlandt, In den Iare 1633. en 1634. in haer Ooverwinteren, doch sijn al t’samen gestorven: En het tweede gehouden by de Seven Matroosen, die op Spitsbergen Zijn Overwintert, en aldaer ghestorven, in den Iare 1634. Verhalende de wonderheden van de Beeren, Walvisschen, onlydelijcke Koude, Storm-winden en lange Nachten, die zy hebben geleden. t' Amsterdam, gedruckt By Gillis Joosten Saeghman, in de Nieuwe-straet, Ordinaris Drucker van de Iournalen der Zee- en Landt-Reysen. [166X]

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxa-gckn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jd5a-1g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jd5a-1g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54647
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; Mauritius; Spitsbergen