Omvang, achtergrond en kosten aanvullend onderwijs

DOI

Verkenning naar de omvang, motieven en kosten van aanvullend onderwijs. Deze bestanden bevatten de respons van enquêtes in het kader van het onderzoek naar de omvang, kosten en motieven van aanvullend onderwijs. Resultaten van de enquêtes zijn terug te vinden in het rapport ‘Licht op Schaduwonderwijs’.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-279-hy72
Related Identifier https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/30/licht-op-schaduwonderwijs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120065
Provenance
Creator Bisschop, P.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .sav (SPSS);.csv;.por (SPSS);.dta (Stata);.xlsx (documentation);application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2018-02-28T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-02-28T11:59:59Z