Bouwvergunningen Burgerlijke en Utiliteitsbouw - jaargangen 1987 t/m 2009 (exclusief 1997)

DOI

Informatie over de verleende bouwvergunningen in de burgerlijke en utiliteitsbouw.
Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-29v-kpb2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u2a-on6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39578
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Economics
Spatial Coverage Nederland