090427-23 Nyvange skov

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1947-10-17: Ca. 50 kg. jernslagger fra slaggedynge på holm i mose. Dyngens diam. var 6 m. Ved harpningen fandtes desuden nogle skår fra 1400-tallet.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/8663/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/8663
Provenance
Creator Arkæologi Sydfyn
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (10.382 LON, 55.085 LAT); Nyvange skov
Temporal Coverage 375 AD - 1536 AD; Udateret