Veteranen Instituut, IPNV, interview 891

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië en Afghanistan. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn tijd bij de Marine. Later ging hij bij de BBE. De geïnterviewde deed zijn werk bovengemiddeld. Hij vertelt over zijn kwaliteiten als officier en gaat in op zijn loopbaan. Uiteindelijk koos de geïnterviewde voor een functie buiten Defensie. De geïnterviewde ging via het VNO-NCW op uitzending. Zijn taak was, op microniveau, mensen te stimuleren met bedrijfsplannen. De geïnterviewde vertelt over IDEA. De geïnterviewde vertelt over de legering in Bosnië en beschrijft hoe zijn werkzaamheden er uit zagen. De uitzendtijd was te kort om het werk af te maken. In Afghanistan had de geïnterviewde dezelfde functie. Hij vertelt over de projecten. De geïnterviewde is trots op wat hij bereikt heeft en gaat in op de terugkeer in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zd3-nh6c
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hin-9md
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hin-9md
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42344
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Jogeoslavie; Afghanistan; Bosnie; Bugonjo; Baghlan; Nederland